Állásajánlatok
Képzés
Pályázatok
Pályázatok munkaadóknak
Pályázatok álláskeresőknek
Archiv pályázatok
Új Széchenyi Terv
EU-s programok
HEFOP 1.1
TÁMOP 1.1
TIOP 3.3.1
EU-s archiv
Közfoglalkoztatás
Nyomtatványok, kérelmek
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Ifjúság Garancia Rendszer GINOP 5.2.1
GINOP 5.1.1. Út a munkaerőpiacra
GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
GINOP-5.3.10. Létszámleépítések megelőzése és kezelése
TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja
Nyári diákmunka
Munkaerő-piaci információk
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Hírlevél
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Minőségirányítás
Nyomtatványok
MASLOW Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés/Cezhraničná spolupráca MA-SLO-W Maďarsko-Slovensko
Pályaorientáció - Pályavalasztás

Akadály-mentesítés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 8 kirendeltségén

 

 

 

 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Projekt neve: A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése

 

Kedvezményezett neve és elérhetôsége:

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.) jogutódja 2011.01.01 időponttól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (3525 Miskolc, Városház tér 1.)

 

Közreműködô szervezet neve és elérhetôsége: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134, Budapest, Váci út 45. C. épület

 

Hiperhivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság és a Közreműködô Szervezet honlapjára jól látható helyen: www.esza.hu; www.nfu.hu

 

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok)

 

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (jogutódja 2011.01.01 időponttól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal) 2009. év őszén megjelent  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-3.3.1/A-09 „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése” című akadály-mentesítési pályázatok közül nyolc projektjét (Miskolci és Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központ, Encsi, Tokaji, Szerencsi, Gyöngyösi, Hatvani, Pásztói Kirendeltség) támogatásra érdemesnek ítélte a Bíráló Bizottság.

 

A projekt indokoltsága

 

Projektünk a pályázati dokumentumokban meghatározott célt tűzi ki, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek biztosítását. A BAZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 8 kirendeltségi épületére kívánt pályázni komplex pályázatokkal, mert a komplex akadálymentesítés ez idáig csak részlegesen és nem az új szabványoknak megfelelően történt meg. Az előírt komplex követelményeket, az új szabványokat kívánjuk érvényesíteni. A szervezet céljait segíti elő és az ügyfelek elégedettségét biztosítja a tervezett fejlesztés.

 

A kirendeltségeken regisztrált álláskeresők között egyre több olyan ügyféllel találkozhatunk, akiknek nehézséget jelent a kirendeltségre történő bejutás, vagy valamilyen fogyatékosságuk folytán a rendelkezésükre álló eszközök használata. Az elmúlt években a kirendeltség munkatársai illetve a különböző fogyatékos ügyi egyesületek már többször is jelezték, hogy az ügyfeleknek problémát jelent a nálunk igénybe vehető szolgáltatások igénybevétele.

A fenti problémák megoldására szeretnénk a kirendeltségen egységesen elérhetővé tenni az akadálymentes környezetet és technikai felszereltséget hozzájárulva ezzel, hogy az idősebb korosztály a kisgyermekes szülők, és a fogyatékkal élők részesei lehessenek szolgáltatásainknak és a megfelelő ügyintézésnek.

A korábbi HEFOP 1.2. program illetve az elmúlt években épített épületeink akadálymentesítése részben megtörtént, a kommunikációs fejlesztési pályázatok is hoztak némi eredményt, melyekre szeretnénk újabb technikai megoldásokat fűzni.

 

Az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító környezet nem kizárólag a fogyatékos személyek életkörülményeit javítja, hanem az időskorú, a beteg, a babakocsit használó, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból akadályozott emberek (pl.: analfabéta, vagy aluliskolázott) mindennapjait is megkönnyíti. Magyarország lakossága öregszik, növekszik a megváltozott munkaképességű személyek száma is, így egyre több az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet igénylő személy. A hozzáférhetőség fejlesztésével elkerülhető, hogy a betegség vagy baleset következtében speciális szükségletűvé váló munkavállaló elveszítse munkahelyét, és növekedjenek a rokkantsági kiadások. A fejlesztés megvalósítása így várhatóan az egész társadalomra pozitív hatással lesz.

 

Ügyfeleink között egyre növekvő számban találhatóak az egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt megváltozott munkaképességű személyek. A projekt teljes egészében megteremtené a kirendeltség által nyújtott közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, ez által javulna a kistérségben fogyatékkal élő emberek életminősége, de az időskorú, beteg, a babakocsit használó, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból akadályozott emberek mindennapjait is megkönnyítené. A pályázat megvalósításával szervezetünk céljai eredményesebben megvalósulhatnak. A fejlesztések következtében az alábbi változások prognosztizálhatók:

 •  jelenlegi ügyfélkörünkből az akadályozottsággal élők külső segítség nélkül is hozzáférnek a munkaerő-piaci információkhoz és szolgáltatásokhoz
 • Az inaktív emberek is bátrabban regisztráltatják magukat és veszik igénybe a szolgáltatásokat.
 • Példaértékű lehet a fejlesztés, a társadalmi integrációt szolgálja, ezáltal a szemléletformáláshoz is hozzájárul.
 • A szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés csökkenti az inaktivitást a célcsoport körében, javítja munkaerő-piaci esélyét régiós szinten a mintegy 5000 Fő megváltozott munkaképességű embernek, és a becsült kb. 3.000 fő fogyatékossággal élő, dolgozni akaró személynek.
 • A szervezet elismertsége is nőhet a fejlesztések hatására, ezáltal munkaerő-piaci részesedése is javul.
 • Közvetetten hozzájárul a célcsoportra vonatkozó EU-s foglalkoztatási szint közelítéséhez
 •  

  A projekt céljai

   

  Hosszú távú cél:

 • A komplex, azaz fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, és ezáltal a fogyatékos emberek életminőségének javítása a 8 munkaügyi kirendeltségen.
 • Közvetlen cél:
 • A fejlesztés következtében az esélyek javításával a foglalkoztatottak számának növekedése és arányának az EU-s szinthez történő közelítése, így az inaktivitás csökkentése
 • A társadalmi integráció erősítése, új szemlélet kialakításának segítése
 • Jövedelemből való élés, adófizetés növekvő mértékű megvalósulása a célcsoport és családtagjaik részéről
 • Komplex módon akadálymentesített épületek, egyenlő eséllyel, akadálymentesen hozzáférhető ügyfélterek száma, egyenlő eséllyel, akadálymentesen hozzáférhető ügyfélterek alapterületének növekedése
 • Az egyenlő eséllyel, akadálymentesen elérhető közszolgáltatások, egyenlő eséllyel, akadálymentesen hozzáférhető ügyfélszolgálati pultok számának növekedése
 •  

  A projekt alapvető és közvetlen célja a Kirendeltségek ügyfélszolgálati terének komplex, akadálymentesítése. A fejlesztés révén javulna a kirendeltségek megközelíthetősége, az épületbe jutás, a szolgáltatás elérhetőségének minősége. A beruházás által megteremtett - speciális igényeket és szükségleteket is kiszolgálni képes - ügyfélbarát környezet növelné a betérő fogyatékos személyek komfortérzetét, elősegítené az egyenlő méltóságú, egyenrangú állampolgári jogok gyakorlását, a társadalmi életben való aktívabb részvételt. A projekt eredményeként az ügyfélszolgálatnak helyet adó szint(ek) teljes egészében akadálymentesített, az intim tárgyaló, valamint a WC-mosdó elérhető lenne. Így a kirendeltségek által nyújtott összes szolgáltatás hosszú távon egyenlő eséllyel hozzáférhetővé válna. Mindez jelentős mértékben növelné a munkaügyi szervezet presztízsét, erősítené a célcsoporthoz tartozók bizalmát, ami fokozatosan beépülne a társadalmi köztudatba. Így a már meglévő ügyfelek mellett, a korábban elzárkózók is egyre nagyobb számban fordulnának hozzánk segítségért, igényelnék szolgáltatásainkat.

   

  A Támogatási szerződések– a Munkaügyi Központ mind a 8 kirendeltsége esetében – 2010.06.03-án váltak jogerőssé.  A projektek megvalósítási szakaszának kezdő időpontja 2010.06.01., a megvalósítás tervezett befejezése 2011.05.31.

  Az egyszeri, vissza nem térítendő támogatások alapvető célja az intézmények komplex, fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése uniós finanszírozással, és ezáltal a fogyatékos emberek életminőségének javítása .

   

  A projektvégrehajtása idején az 5 fős menedzsment folyamatosan látja el a feladatokat. A projektzárást követően a szervezet vezetése és egységvezetők biztosítják a működtetést és fenntartást.

   

   A pályázatok részletezése

    

  Ingatlan helye

  Pályázat címe

  Pályázat száma

  Támogatás (Ft)

   

  Miskolc

  Miskolc- Nyitott „Kapuk”

  TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0045

  23.178.100

  Encs

  Encs - Nyitott „Kapuk”

  TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0035

  5.996.100

  Szerencs

  Szerencs - Nyitott „Kapuk”

  TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0027

  4.041.850

  Tokaj

  Tokaj- Nyitott „Kapuk”

  TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0032

  4.655.350

  Salgótarján

  Salgótarján - Nyitott „Kapuk”

  TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0043

  8.616.850

  Pásztó

  Pásztó- Nyitott „Kapuk”

  TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0041

  6.032.850

  Hatvan

  Hatvan- Nyitott „Kapuk”

  TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0038

  6.826.100

  Gyöngyös

  Gyöngyös – Nyitott „Kapuk”

  TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0039

  4.436.350

   

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
  Tel.: (46) 513-200 Fax.: (46) 513-214 E-mail: borsodkh-mk@lab.hu