Állásajánlatok
Képzés
Pályázatok
Ifjúság Garancia Rendszer GINOP 5.2.1
GINOP 5.1.1. Út a munkaerőpiacra
GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
GINOP-5.3.10-17-2017-00001 "Strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése"
TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja
Nyári diákmunka
Munkaerő-piaci információk
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Hírlevél
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Minőségirányítás
Nyomtatványok
MASLOW Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés/Cezhraničná spolupráca MA-SLO-W Maďarsko-Slovensko
Pályaorientáció - Pályavalasztás

 

Tisztelt Látogató!

 

Üdvözöljük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának honlapján!

  

Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon a Főosztály, illetve annak illetékességi  területére vonatkozó információkat talál.

 

Kérjük, kattintson a bal oldali menüben a megfelelő menüpontra!

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) egészének tevékenységére vonatkozó tájékoztatókat,illetve adatokat az NFSZ portálján találja.
Ugyanitt kereshet az állás- és képzési lehetőségek között is.

 

Kérjük, kattintson az alábbiak közül a megfelelő linkre!

 

Álláskeresés

Képzéskeresés

 

 

__________________________________________________________________________

 

Tisztelt Munkáltató!

 

A kormány újabb segítségként elindította a munkahelyteremtő bérköltség támogatását!

A kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a munkahelyek védelmére kiemelt figyelmet fordít és valamennyi rendelkezésre álló eszközzel csökkenteni kívánja a járványhelyzet okozta gazdasági nehézségeket.

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha állami foglalkoztatási szervnél programrésztvevő, nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet, további fix 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft havonta.

A támogatási kérelem 2020. május 18. napjától nyújtható be a hirdetmény visszavonásáig.

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt nyilvántartott álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz kell benyújtani elektronikus úton.

A támogatás további részleteit a https://nfsz.munka.hu elérhető HIRDETMÉNY dokumentumban olvashatja, valamint a kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok is itt találhatók meg.

Amennyiben kérdése merül fel, kérem forduljon a foglalkoztatni kívánt álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályainak munkatársaihoz. Az elérhetőségeket a http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu és a www.kormanyhivatal.hu  oldalon találja.

 

________________________________________________________________________

 

N Y Í L T  P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

pályázatot hirdet munkaerőpiaci szolgáltatások végzésére

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az 1991. évi IV. törvény 13/A. §-a, valamint a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 21-25. §-ban meghatározott feltételek szerint

 

munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása

 

munkaerőpiaci szolgáltatásra kíván bevonni külső szervezeteket a hátrányos helyzetben lévő rétegek munkaerőpiaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése céljából.

 

Bővebben

________________________________________________________________________

 

A Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében 2020. április 16-tól már igényelhető a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Magyar Közlöny 2020. évi 82. számában megjelent a Kormány 141/2020. (IV.21.) rendelete a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásától szóló 105/2020.(IV.10.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosított rendelet hatálybalépésének időpontja: 2020. április 29.

A módosítás szerinti iratminták honlapunkon történő feltöltése megtörtént.

 

A Munkahelyvédelmi bértámogatási program a veszélyhelyzet idején csökkentett munkaidős foglalkoztatást tesz lehetővé a válság következtében nehéz gazdasági helyzetbe került vállalkozásoknál.

 

A támogatási kérelmet a munkavállaló a munkáltatóval közösen, az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz nyújthatja be.

A támogatás azt a célt szolgálja, hogy a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozásoknál a leépítéseket megelőzze, a munkahelyeket megvédje. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, illetve a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet. A munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállaló kieső jövedelmét.

 

A támogatás április 16-tól elérhető.

 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályához a foglalkoztatas@borsod.gov.hu e-mail elérhetőségen!

 

Csökkentett munkaidő támogatás dokumentumai

________________________________________________________________________

Gazdaságvédelmi akcióterv: 2020. április 15-től lehet jelentkezni a kutatási, fejlesztési és innovációs támogatásokra

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Magyar Közlöny 2020. évi 82. számában megjelent a Kormány 141/2020. (IV.21.) rendelete a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásától szóló 103/2020.(IV.10.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosított rendelet hatálybalépésének időpontja: 2020. április 29.

A módosítás szerinti iratminták honlapunkra történő feltöltése megtörtént.

 

Munkahelyük megvédése érdekében bértámogatásban részesülnek a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalói. Célunk a szektorban dolgozó több tízezer munkavállaló tartós foglalkoztatása, a munkabérek fenntartása és az elbocsátások elkerülése.

A kormány a koronavírus járvány miatt létrehozott gazdaságvédelmi akciótervének egyik fontos eleme a KFI szektor magasan képzett szakembereinek munkában tartása, hiszen ez elengedhetetlen a gazdaság újraindításához: az április 15-től elérhető támogatást ezért többek között mérnökök, kutatók, informatikusok, magasan képzett szakemberek után kaphatják a vállalkozások. A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, fejlesztést végeznek. A program így minden ágazatot érint, hiszen minden gazdasági szektorban van kutatással (is) foglalkozó vállalkozás, ezért a teljes nemzetgazdaság számára segítjük a támogatáshoz történő hozzáférést. A kormány 40%-os bértámogatást vállal a KFI szektor munkavállalói tekintetében három hónap időtartamra, melynek maximális mértékénél  a szektorban mért bruttó átlagkereset, illetve az ahhoz kapcsolódó munkáltatói járulékokat kell figyelembe venni.

A támogatás összege nem haladhatja meg a munkáltatói járulékokat is figyelembe véve a havi 318.920 forintot személyenként. Az így megítélt összeget a munkáltató kapja, a támogatás fejében garantálnia kell a vállalkozásnak a kérelem benyújtása előtti létszámának szinten tartását, illetve a munkavállaló legalább 3 hónapig történő továbbfoglalkoztatását. A támogatás, illetve a továbbfoglalkoztatás időtartama alatt a munkáltató a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkentheti.

A program forrását az újonnan létrehozott Gazdaságvédelmi Alap adja.


A kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő egy hónapon belül, megyénkben a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályára.


A bértámogatással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a foglalkoztatas@borsod.gov.hu elektronikus levelezési címre várjuk. A pályázat megyei kapcsolattartói rövid határidővel válaszolnak.

 

KFI pályázat dokumentumai

________________________________________________________________________

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Képzési jegyzékének első  kiegészítő ajánlattételi felhívása felnőttképző intézmények részére.

A kiegészítő ajánlattételi felhívás és mellékletei letölthetők a
Képzési ajánlatok menüpont alól.

 

 

________________________________________________________________________

  Európai Munkáltatói Napok keretében rendezett konferencia

 

Az Európai Unió 2016 óta rendezi meg valamennyi tagállamát érintően az "Európai Munkáltatói Napok" rendezvénysorozatát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az elmúlt években állásbörze rendezésével, szakképzési konferencia szervezésével, munkáltatói kerekasztal rendezvénnyel készült az Európai Munkáltatói napokra.

Ez évben az Országos Humánmenedzsment Egyesület bevonásával a munkaerő-kereslet és munkaerő-kínálat közelítése céljából egy fontos célcsoport, az "50+ generáció" foglalkoztatásának tapasztalatait érintő konferencia került megszervezésre 2019. október 16-án a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya szervezésében.

Az eseményen 11 munkáltató, és a járási hivatalok foglakoztatási osztályainak vezetői vettek részt.

Az Országos Humánmenedzsment Egyesület "50+" generációt érintő kutatásai, egy Kecskeméten alkalmazott mintaprogram került bemutatásra, és ismertették a célcsoport foglalkoztatásának Ausztriában bevált gyakorlatát.

Az előadásokat követően a munkavállalók és a foglalkoztatási szevezeti egységek vezetői fejtették ki véleményüket, tapasztalataikat, majd workshop keretében áttekintésre kerültek az ötven év feletti munkavállalók foglalkoztatásának jellemzői, előnyei, gátló tényezői, újrakezdési lehetőségei.

 

Kép1                                                     Kép2                                                   Kép3

________________________________________________________________________

 

  "Munkásszállók kialakítása"

központi munkerőpiaci progam

 

2019. október 10. napjával ismételten meghirdetésre kerül a "Munkásszállások kialakítása" központi munkaerőpiaci program. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 226/2019. (IX.25.) Kormányrendelettel lehetővé vált, hogy a helyi önkormányzatok, önkormányzati tárulások  és ezek 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok mellett a legfeljebb 12 ezer főt foglalkoztató és legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaságok is támogatást vehessenek igénybe munkásszállás építéséhez illetve felújításához.

A program részletes útmutatója honlapunkon a Pályázatok/Támogatások, szolgáltatások, ellátások menüpontban található.

 

 

________________________________________________________________________

 

 

Megjelent a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Képzési jegyzékének első kiegészítése.


Letölthető a Képzés menüpont alól.

 

________________________________________________________________________

  INGYENES KÉPZÉSEK

 

Várjuk az érdeklődők jelentkezését a GINOP 5.1.1 és GINOP 5.2.1 programok keretében induló képzéseinkre! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási foglalkoztatási osztályain folyamatosan zajlik a toborzás.

 

________________________________________________________________________

 

Közzétételre került az "NFA-2019-KKV" kódjelű munkahelyteremtő beruházás pályázat II. fordulója

 

Bővebb információ a Pályázatok > Pályázatok munkaadóknak c. menüpontban érhető el.  

________________________________________________________________________

  Megjelent az "NFA-2019-KKV" kódjelű munkahelyteremtő beruházás pályázat

 

Bővebb információ a Pályázatok > Pályázatok munkaadóknak > 2019. évi KKV munkahelyteremtő pályázati dokumentáció menüpontban érhető el 

 

________________________________________________________________________

 

Megjelent a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2019. évi képzési jegyzéke felnőttképző intézmények részére.

 

Letölthető a Képzés menüpont alól.

 

________________________________________________________________________

  Pályázati felhívás

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére 

 

A támogatás célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs ellátásban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállakozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

 

Bővebben 

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Virtuális Munkaerőpiac Portál 

 

 

 

Europe Direct hálózat miskolci irodája  

           

Csoportos

létszámleépítés

bejelentése      

      

      

Munkavégzés és

megélhetés az EU-ban

         

  

      

  Egységes Magyar

Munkaügyi Adatbázis

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos Foglalkoztatási

         Közalapítvány

Látogatások száma: 2 097 662
Mai napon: 297
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Tel.: (46) 513-200 Fax.: (46) 513-214 E-mail: foglalkoztatas@borsod.gov.hu