Állásajánlatok
Képzés
Pályázatok
Ifjúság Garancia Rendszer GINOP 5.2.1
GINOP 5.1.1. Út a munkaerőpiacra
GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
GINOP-5.3.10-17-2017-00001 "Strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése"
TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja
Nyári diákmunka
Munkaerő-piaci információk
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Hírlevél
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Minőségirányítás
Nyomtatványok
MASLOW Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés/Cezhraničná spolupráca MA-SLO-W Maďarsko-Slovensko
Pályaorientáció - Pályavalasztás

Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 számú Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja

 

című projekt keretében helyi illetve térségi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programokat valósít meg konzorciumot alkotva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal és a Miskolc Holding Zrt-vel, szorosan együttműködve a foglalkoztatási együttműködésben résztvevő partnerekkel, cégekkel. A program eredményeként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata növelni kívánja a helyi foglalkoztatás szintjét és elősegíteni a város gazdaságának fejlődését.

 

A projektről

 

A program társadalmi-gazdasági jelentősége, hogy a vállalatok, megfelelő kompetenciákkal és képzettséggel rendelkező munkaerőhöz jutnak, a hátrányos helyzetű célcsoportokban csökken a munkanélküliség, nő a foglalkoztatottság, ami a térségben működő vállalkozások humánerőforrásának biztosításához és a gazdaság versenyképességének növekedéshez vezet. A fejlesztések eredményeként valós munkaerő-piaci igényeken alapuló képzési és támogatási rendszer jön létre, fenntartható módon javítva a város foglalkoztatási mutatóit.

A megvalósítására 2016. szeptember 1. és 2021. június 30. között kerül sor. A projekt keretében elvárt eredmény, hogy 2014 fő kerüljön bevonásra munkaerő-piaci programokba. A foglakoztatás színvonalának növelésére 2,943 milliárd forint áll rendelkezésre.

 

Foglalkoztatási együttműködés

 

A program megvalósítói foglalkoztatási együttműködést – paktumot – kívánnak létrehozni, melynek célja, hogy a város és annak vonzáskörzetére kiterjedően együttműködés, partnerség alakuljon ki a munkaerőpiac érintett szervezetei, intézményei között. A paktum közösen kidolgozott foglalkoztatási stratégia mentén, a valós munkaerő-piaci keresleten és kínálaton alapuló képzési, oktatási és humán fejlesztési, illetve foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg.

 

o       Paktumszervezet

 

A paktumszervezet

 •      Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,
 •      Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,
 •      Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
 •      Miskolc Holding Zrt.
 •      valamint a gazdasági élet és vállalatok képviselői,
 •      képzési és civil szervezetek együttműködésével jön létre.
 •  

  A projekt keretében munkaerő-piaci helyzetelemzés készítésére, foglalkoztatási stratégia kidolgozására és foglalkoztatási fórumok szervezésére kerül sor.

   

  o       Foglalkoztatási stratégia

   

  A foglalkoztatási stratégia megvalósítása során képzések, humán szolgáltatások (egyéni és csoportos tanácsadás, toborzás, mentorálás), valamint a munkáltatók részére foglalkoztatást bővítő támogatások biztosítására kerül sor. A programnak része a befektetés-ösztönzési tevékenység, és a vállalkozási (start-up) tanácsadás is.

   

  o       Célcsoport

   

  Közvetlen célcsoport:

   

  1. Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
  2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
  3. 50 év felettiek
  4. GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
  5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
  6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható - Foglalkoztatáspolitikai szempontból a területi sajátosságok miatt eltérő, hogy ki számít az adott területen tartós munkanélküliséggel veszélyeztetetteknek. A veszélyeztetettséget jelentő munkanélküliségi időtartam a megyei foglalkoztatási főosztályok által kerül meghatározásra, minimum 3 hónap.
  7. Megváltozott munkaképességű személyek
  8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
  9. Közfoglalkoztatottak
  10. A program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek is, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hozzájárul a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. (pl. rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesülő vagy gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek esetén). 

   

   

  Cél a közvetlen célcsoport foglalkoztatásban való elhelyezkedésének biztosítása.

   

  Közvetett célcsoport: a projekt közvetett célcsoportja azok a munkáltatók, akiknél a álláskeresők elhelyezkedését ösztönözzük, illetve azon szervezetek, akinek a munkáját, fejlődését szakmai együttműködési hálózat szervezése, tanácsadás és szakmai fórumok szervezése révén segítjük.

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
  Tel.: (46) 513-200 Fax.: (46) 513-214 E-mail: foglalkoztatas@borsod.gov.hu