Állásajánlatok
Képzés
Pályázatok
Pályázatok munkaadóknak
Pályázatok álláskeresőknek
Archiv pályázatok
Új Széchenyi Terv
EU-s programok
Közfoglalkoztatás
Nyomtatványok, kérelmek
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Ifjúság Garancia Rendszer GINOP 5.2.1
GINOP 5.1.1. Út a munkaerőpiacra
GINOP-5.3.10. Létszámleépítések megelőzése és kezelése
TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja
Nyári diákmunka
Munkaerő-piaci információk
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Hírlevél
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Minőségirányítás
Nyomtatványok
MASLOW Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés/Cezhraničná spolupráca MA-SLO-W Maďarsko-Slovensko
Pályaorientáció - Pályavalasztás
2017. március elsejével elindul a „2017. évi Közfoglalkoztatásból a versenyszférába program”, amelyben elhelyezkedési juttatást kaphatnak a versenyszférában a közfoglalkoztatási jogviszony vége előtt munkát találók. Nyomtatás

Tájékoztató a „2017. évi Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerő-piaci programról

 

 

I.           Munkaerő-piaci helyzetkép, aprogramindítás indoka

 

A Kormány döntése értelmében az elkövetkezendő időszakban a cél a teljes foglalkoztatottság elérése. E cél eléréséhez az elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatást indokolt ösztönözni. A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon fenntartható módon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél több új, adófizető munkahely jön létre, és ha azok, akik képesek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni, megfelelő segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz.

 

A Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra visszalépők arányát, mindez rögzítésre került Magyarország 2015-2018-as időszakra szóló Konvergencia Programjában is.

 

A célok elérése érdekében egy új jogintézmény került bevezetésre. 2015. november 10-én megjelent a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet. A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén, elhelyezkedési juttatásban részesül.

 

II.         A program célja, célcsoportja

 

A program célja, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését. A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:

a)akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadónál, vízi társulatnál, valamint erdőgazdálkodónál a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül - ideértve az a) pontban meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is - legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

 

III.       A program megvalósítói

 

A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási/fővárosi kerületi hivatalok valósítják meg.

 

 

 

IV.       A program keretében nyújtható juttatás mértéke

 

Munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása

  A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai a program keretében általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt nyújtanak. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján munkaerő-közvetítést végeznek a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.

 

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) havi összegével 22.800 Ft, amely támogatást addig kapja az egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna. A támogatás folyósítása havi bontásban utólag történik.

 

V.         A program ideje

 

A munkaerő-piaci program 2017. március 1-jétől 2017. december 31-ig tart.

 

VI.       A program forrása, költsége

 

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglakoztatási alaprész 2017. évi illetve 2018. évi központi kerete terhére. A program összköltsége országosan 1 milliárd Ft, amelyből 700 millió Ft a 2017. évet, 300 millió Ft a 2018-as évet terheli a 2017. év végi kötelezettségvállalások áthúzódó hatásaként.

 

VII.      A munkaerőpiaci programtól várt eredmény

 

A programba több ezer fő közfoglalkoztatott bevonását és a versenyszférában történő elhelyezkedésének elősegítését tervezzük.

 

 

Miskolc, 2017. február 28.

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Tel.: (46) 513-200 Fax.: (46) 513-214 E-mail: borsodkh-mk@lab.hu